Kata2 Unik Bahasa Aceh 6

Meu-awai-awai Meubuen-buen Meubot-bot Meucron-cron Meucreut-creut Meudhet-dhet Meu-eu-eu Meugapah-gapah Meugok-gok Meugui-gui Meu-iem-iem Meu-iték-iték Meujan-jan Meujeut-jeut Meukheun-kheun Meukhot-khot Meuklik-klik Meulèt-lèt Meulét-lét Meulhap-lhap Meulingiek-lingiek Meumet-met Meupalét-palét Meupat-pat Meupèp-pèp Meupét-pét Meureupah-reupah Meuron-ron Meus’ah-s’ah Meuseu-seu Meuseunoh-seunoh Meusoh-soh Meusom-som Meutai-tai Meutajo-tajo Meut’eut-t’eut Meuthot-thot Meut’iet-t’iet Meu-uem-uem = saling adu cepat = bungkus asal-asalan = menggeliat = berduyun-duyun = dapat sedikit-sedikit = suara […]... Read More