Kata2 Unik Bahasa Aceh 5

Saban Sadum Saho Sajan Sakri Sapat Sapeu Saboh saho Saboh sakri Saboh sapat Saboh sapeu Saboh sapo Bakoi Beutoi Bhoi Caboi Cangkoi Cantoi Dhoi Dodoi Kaoi Keupoi Nomoi Pudoi Ho ka Kiban ka Nyo ho ka Nyo ka Pajan ka Pakon ka Peu ka So ka : sama : sama banyak : kumpul satu tempat […]