Kata2 Unik Dalam Bahasa Aceh – 3

Bhah Bhan Bhèb Bhò Bhuen Blah Blóh Blò Blang Blèt Bri Brat Brók Breuh Bruek Crah Cróh Crup Cróng Creuh Dhò Dhiet Dheun Dhien Dhet Drò Drien Drat Dròp Drum perihal ban buli tembus bungkus sebelah injak beli sawah rantang kasih berat jelek beras batok retak goreng tiarap menimba memapas sumbat mungil dahan lentera marahi […]